Neoficiální stránky Sportovního střeleckého klubu Meziboří hostují na www.sistek.cz


SSK Meziboří

Úvod
Členové
Kontakt
Provozní řád střelnice

Výsledky a foto

2020 - již jen na novém webu!
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

O zbraních

Zbraně Střelivo Terče

Ke stažení

Výstražné praporky pro pušky a pistole
podle nových pravidel ISSF
Pravidla a předpisy

Archiv do r.2010

Výsledky, foto, články

Kontakt

SSK MEZIBOŘÍ
Náměstí 8.května 327
435 13 Meziboří
IČO: 65660587
předseda klubu:
Jan Hawelka
mobil: +420 737 588 487

Sponzoři

Novinky

27. 7. 2019 spuštěna NOVÁ VERZE WEBU s responzivním designem. Původní verze není od 1. 1. 2020 již aktualizována, všechna starší data jsou k dispozici i na novém webu.

14. 9. 2020
Podzimní cena Kadaně
SP 30+30
Kadaň
(13. 9. 2020)
foto

20. 7. 2020,
aktualizováno 27. 7. 2020

Letní cena Kadaně
Služební pistole 5+20, SP 30+30
Kadaň
(18. 7. 2020)
foto

7. 3. 2020
Chomutovská vzd. extraliga 2019/2020, 7.ročník, finále
VzPi 40, VzPi 60
Chomutov
(7. 3. 2020)
foto

Historie a souasnost SSK Mezibo

Sportovn steleck klub Mezibo byl zaloen ji v r. 1955. U jeho zrodu stli Reinlovi, najdrovi, Pouchovi, Hammerbauerovi a spousta dalch, kte zaali dnes ji vce ne padestiletou historii klubu. Pestoe je Mezibo mal msto na bo Krunch hor, nkte jeho lenov byli mistry republiky, trnovala zde i astnice olympidy.

Dleitou postavou SSK je pan Jan Hawelka, kter vede klub od r. 1961 dodnes. V dob, kdy byla na kolch povinn brann vchova, proly jeho vcvikem cel generace meziboskch dt. Nejen z nich se pak vylenili zjemci o sportovn stelbu, ze zatku hlavn ze vzduchov puky. Ne kad vydrel , spousta dt nemla disciplnu a trplivost ekat na dobr vsledky. Trnink toti nen jen o samotn stelb, ale vyaduje i fyzickou a psychickou ppravu. Jen samotn vstel m nkolik fz a  teprve ve zvldnut dohromady vede k spchu.

Prvn trninky probhaly ve koln tlocvin, kde se instalovaly penosn lapae. Bylo to pomrn asov nron, protoe hodn asu zabral i klid, aby na parketch tlocviny nezstala ani jedna diabolka. Na trnink i zvody ve stelb z malornch zbran ml klub natst od zatku vlastn stelnici. V roce 1985 se povedla realizace jej elektrifikace. Tm se pozvedla rove zzem a zrove se mohl realizovat zmr nkupu zazen pro stelbu na oton ter pro pistolov discipliny.

V nsledujcch letech nastalo plodn obdob prv pro pistole. Krom Miroslava Krystynka, stelce a trenra, zde zan svou sportovn karieru i Hana Bulov - Krystynkov, pozdj mistryn republiky, dorostenka Klra Koubkov a trnuje zde mosteck Regina Kodymov - Jirkalov. Prv ta se jako len Stediska vrcholovho sportu a reprezentantka zastnila v r. 1992 Olympidy v Barcelon. Byla zrove dlouholetou dritelkou s. rekordu v disciplin sportovn pistole 30+30 vsledkem 588 bod, kter vyrovnala a pozdji o jeden bod pekonala a astnice olympidy v Athnch Lenka Hykov - Marukov. Toto trio pistolek se lta umsovalo na pednch mstech a postupovalo a na republikov soute. ast meziboskch pistol na rznch soutch tak znamenala anci uspt v kategorii dorostenky, juniorky, eny a mui.

Po roce 1989 nastal tlum (zruen Svazarmu), kter se povedlo pekonat po cca deseti letech. Krom puka, kde zstvala aktivn velk st Hawelkovy rodiny, se vrtil ke stelb tak Miroslav Krystynk a Hana Bulov. Zpotku se zastovali sout sami, pozdji se objevil talent mezi mlde Jan Dokal. Pravidelnm trninkem, vybaveni novou technikou a literaturou se dokzali vichni ti dostat a do reprezentace esk republiky. M. Krystynk v kategorii SH1, H. Bulov, nyn Krystynkov, za "C" eny a J. Dokal od r. 2009 za "A" junioi. V poslednch letech se krom jinch sout pravideln astn eskho pohru a Mistrovstv R v disciplinch vzduchovch i kulovch.

V souasn dob m klub k dispozici stle venkovn stelnici pro kulov discipliny, kter je natst jen dva kilometry od msta a po letech sthovn a provizoria i prostor pro trnink ze vzduchovch zbran. Ten jim v r. 2003 poskytlo msto Mezibo v prostorch adu, kde sice nen pro mal poet mst monost podat zvody, ale zato je k dispozici cel rok kad den pro trnink. Nkolik zvod ron se tak kon jen v kulovch disciplinch (sportovn malorka, sportovn pistole). Krom ji tradin oteven ceny Mezibo na konci przdnin i nkolik kol okresn ligy ve stelb na pevn ter z malorn pistole.

V lt 2008 se podailo zskat finance na rekonstrukci zdevastovanch rm otonho zazen pro druhou st discipliny SP 30+30. Jej dokonen tak umon kvalitn trnink pistolm, kte pak jsou lpe pipraveni na dleit zvody (v tto disciplin m zvodnk as na vstel ti vteiny, a tak trnink na stojc ter je nesrovnateln mn kvalitn, ne na oton). Nejen tyto prce jsou bohuel finann zvisl na dotacch msta a sponzorskch darech. Nemalou mrou se na fungovn klubu podl i otec Jana Dokala, kter v tuto dobu sponzoruje webov strnky klubu.

Hana Krystynkov

Karel Šístek, H. a M. Krystyníkovi (c) 2008 - 2022